Bảo mật thông tin khách hàng là một trong các tiêu chí hoạt động quan trọng của Kadikoysifa

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu dữ liệu chủ yếu trên website Kadikoysifa.com bao gồm:

  • Họ tên người liên hệ;
  • Email;
  • Số điện thoại;

trong mục liên hệ với Kadikoysifa – Đây là những thông tin mà chúng tôi cần người truy cập cung cấp để chúng tôi liên hệ nhằm mang đến một sự phục vụ tốt và hiệu quả nhất cho khách hàng.

Kadikoysifa làm gì với những thông tin của bạn?

Kadikoysifa sử dụng thông tin khách hàng cung cấp nhằm mục đích:

  • Liên hệ lại để tư vấn sức khỏe cho khách hàng;
  • Cung cấp các giải pháp bệnh lý đến khách hàng một cách nhanh chóng và kịp thời;
  • Gửi email tư vấn cho khách hàng theo yêu cầu;
  • Liên hệ chăm sóc khách hàng theo chính sách của công ty.

Kadikoysifa không sử dụng thông tin do khách hàng cung cấp tại website Kadikoysifa.com ngoài các mục đích liên hệ nêu trên..

Thông tin được lưu trữ tại đâu?

Thông tin do khách hàng cung cấp được lưu trữ bởi ban quản trị và được bảo mật trên máy chủ của Kadikoysifa.com

Thông tin của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

kadikoysifa.com – Tư Vấn Sức Khỏe Online

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: số 1 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0946 752 193 – Email: kadikoysifavn@gmail.com

Thông tin được chỉnh sửa bằng cách nào?

Dữ liệu thông tin của khách hàng sẽ được quản lý bởi ban quản trị Kadikoysifa.

Khách hàng có quyền tự kiển tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin do mình cung cấp bằng cách liên hệ với ban quản trị của website Kadikoysifa.com để thực hiện việc này;

Khách hàng có quyền gửi các khiếu nại đến ban quản trị của công ty liên quan đến nội dung bảo mật thông tin. Ban quản trị sẽ tiếp nhận, xem xét và có những biên pháp xử lý khiếu nại kịp thời.

Cam kết bảo mật thông tin của chúng tôi:

Thông tin do khách hàng cung cấp trên website Kadikoysifa rất quan trọng với chúng tôi và được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin. Việc sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo sự cho phép của pháp luật.

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào khác.

Chúng tôi từ chối cung cấp dịch vụ tư vấn và ngừng xử lý các yêu cầu có liên quan nếu nhận thấy các thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc có mục đích không chính đáng.