KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Akciğerin Tedavi Edilememiş Kanserli Sıvısının Kalıcı Kateter (IPC) Uygulaması İle Tedavisi

Son 30 yıldan fazladır başarıyla kullanılan ve tedavi edilemeyen, nüks eden ciddi solunum sıkıntısı ve ağrıya sebep olan akciğerin kanserli veya şilöz sıvısı olan ve/veya karında yoğun assit sıvısı olan hastalara benzersiz rahatlama ve hareketlilik kazandıran kateter sistemleridir. Hastane yatışını minimuma indirir. Hasta ev ortamında akciğer sıvısını kontrol edebilir.

Akciğer (plevral) sıvı şantı / kateteri

Tedavi edilemeyen inatçı ve nüks eden plevral sıvı (akciğer ile göğüs kafesi arasında) tedavisinde alternatif bir yaklaşımdır.

- IPC kateter, bir ucu plevral (akciğer) boşluğunda ve bir ucu dışarıda göğüs duvarı üzerinde sabitlenen sistemlerdir.
- Vakumlu şişeler'le boşaltım uygulanır.
- Plevral sıvının tedavisinin ev ortamında ve hastanın kontrolünde yapılmasına olanak sağlar.

- IPC kateter sistemi
Hasta evinde bu rahatsız edici ve ağrılı şikayetlerinin kontrolünü eline alır.
- Hasta tekrarlayan yorucu hastane yatışlarından ve hastanede sık yapılan torasentez girişimlerinden kurtularak kendi ev ortamında rahat yaşayarak aşırı birikmiş akciğer sıvısının boşaltımını sağlayarak şikayetlerinin kontrolünü sağlar.
- Göğüs tüpü + Kimyasal plörodez işlemine alternatif bir yöntemlerdir.
- Plörodez (akciğer zarlarının kimyasal yapıştırma işlemi) uygulanamayan tuzaklanmış (trapped) akciğer olgularında ideal bir yaklaşımdır.
- Üzerine kaplanmış olan silikon pürüzsüz ve sürtünmesiz yüzey sağlar.

IPC Kateter Sistemi (KATETER + VAKUM ŞİŞESİ)Kullanım Süresi ve Diğer Avantajları

- Tıkanmadığı sürece kullanılabilir.
- Ortalama 9-12 ay süreyle rahatlıkla işlevini görür.
- Enfeksiyon ve tıkanma oranları çok düşüktür.
- Kullanım sırasında 6 hafta içinde hastaların %50’sinde akciğer zarında kendiliğinden yapışma sağlanır (oto-plörodez).
- Hasta ve yakınlarının eğitimi sonrası tüm kontrol hastadadır.