Aşırı Terleme “ETS” Ameliyatı Sonrası Görülen “REAKTİF TERLEME”’nin (Sırt, Gövde, Göbek, Kasıklarda Ameliyat Sonrası Görülen Aşırı Terleme) Cerrahi Tedavisi

CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ (Endoskopik veya Açık Cerrahi ile)

1- Sempatik Sinir Rekonstrüksiyonu veya
2- Melbourne Tekniği (AVNC)

AMAÇLAR

• “Kesilen ve/veya klipslenen” (ETS ameliyatı sırasında) sempatik sinir uçlarının ’tekrar bağlantı’sının ENDOSKOPİK (VATS – video yardımlı göğüs cerrahisi) sağlanması.
• Aynı seansta ‘klipsler’ de çıkarılır.

KLİNİK GİDİŞAT

• Hastanın “reaktif terleme” şikayetinin hafiflemesi ve rahatlamasının sağlanması.
• Genellikle sinir “regenerasyonu” 2 ay sonra gözlenir.
• Klinik etkiler / rahatlama “6-18 ay” içerisinde gözlenir (% 50 hastada).

1- SEMPATİK SİNİR REKONSTRÜKSİYONU

5-7 cm uzunluğunda “sinir kısmı”kullanılarak daha once kesilmiş veya klipslenmiş sempatik zincir bağlantısı tekrar sağlanır.

2- MELBOURNE TEKNİĞİ (AVNC)

5cm uzunluğunda “damar kısmı” (ven = toplardamar) kullanılarak bağlantı tekrar sağlanır.

AMELİYAT SAHASI GÖRÜNÜMÜ

PROKSİMAL (üst) “SEMPATİK ZİNCİR” BAĞLANTISININ TAMAMLANMIŞ GÖRÜNÜMÜ


DİSTAL (alt) “SEMPATİK ZİNCİR” BAĞLANTISININ TAMAMLANMIŞ GÖRÜNÜMÜ