KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Aşırı Terleme “ETS” Ameliyatı Sonrası Görülen “REAKTİF TERLEME”’nin (Sırt, Gövde, Göbek, Kasıklarda Ameliyat Sonrası Görülen Aşırı Terleme) Cerrahi Tedavisi

CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ (Endoskopik veya Açık Cerrahi ile)

1- Sempatik Sinir Rekonstrüksiyonu veya
2- Melbourne Tekniği (AVNC)

AMAÇLAR

• “Kesilen ve/veya klipslenen” (ETS ameliyatı sırasında) sempatik sinir uçlarının ’tekrar bağlantı’sının ENDOSKOPİK (VATS – video yardımlı göğüs cerrahisi) sağlanması.
• Aynı seansta ‘klipsler’ de çıkarılır.

KLİNİK GİDİŞAT

• Hastanın “reaktif terleme” şikayetinin hafiflemesi ve rahatlamasının sağlanması.
• Genellikle sinir “regenerasyonu” 2 ay sonra gözlenir.
• Klinik etkiler / rahatlama “6-18 ay” içerisinde gözlenir (% 50 hastada).

1- SEMPATİK SİNİR REKONSTRÜKSİYONU

5-7 cm uzunluğunda “sinir kısmı”kullanılarak daha once kesilmiş veya klipslenmiş sempatik zincir bağlantısı tekrar sağlanır.

2- MELBOURNE TEKNİĞİ (AVNC)

5cm uzunluğunda “damar kısmı” (ven = toplardamar) kullanılarak bağlantı tekrar sağlanır.

AMELİYAT SAHASI GÖRÜNÜMÜ

PROKSİMAL (üst) “SEMPATİK ZİNCİR” BAĞLANTISININ TAMAMLANMIŞ GÖRÜNÜMÜ


DİSTAL (alt) “SEMPATİK ZİNCİR” BAĞLANTISININ TAMAMLANMIŞ GÖRÜNÜMÜ