KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

AKCİĞER KANSERİNİN “TORAKOSKOPİK” (Kapalı) CERRAHİ TEDAVİSİ

Akciğer Kanseri nedir?

Günümüzde “akciğer kanseri” artık kadınlarda da sıklığı artmaya başlamıştır. Görülme yaşı erkeklerde <60 yaş altına inmiştir.

Akciğerde var olan normal hücrelerin aşırı ve kontrol dışı bölünmeleri neticesinde “kanserli doku” yani kitle (tumor) gelişimi görülür. Büyüklük ve yerleşim yeri farklılık gösterir ve buna bağlı olarak şikayetlere neden olur.

Akciğer kanseri ne kadar erken tespit edilir ve CERRAHİ ile tamamen vücuttan uzaklaştırılırsa hastanın normal bir ömür sürmesi imkanı vardır.

Akciğer Kanserine neler sebep olur?

1. Sigara
2. Hava kirliliği
3. Asbest (erionit, vb)
4. Geçirilmiş akciğer hastalıkları
a. Verem (tüberküloz)
b. Ailede akciğer kanseri varlığı
5. Meslek hastalıkları
a. Madenci
b. Tekstil, izolasyon, tersane işçileri
c. Petro-kimya işçileri
d. Plastik sanaii işçileri
e. Baca temizleyicileri


Akciğer Kanseri’nde Belirtiler/Şikayetler

Büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak;

1. Nefes darlığı
2. Kan tükürme
3. İştahsızlık, zayıflama
4. Göğüs ağrısı
5. Ses kısıklığı
6. Akciğerde su toplanması
7. Başka organların (karaciğer, beyin, kemik, vb) tutulmasına bağlı şikayetler

Akciğer Kanseri’nde Tanı/Tanısal Yöntemler

1. Hastanın şikayetleri, aile öyküsü, mesleksel hikaye
2. Mikroskopik balgam incelemesi
3. Normal akciğer grafisi
4. BT (Bilgisayarlı Tomografi)
5. MRG (manyetik rezonans görüntüleme)
6. PET/BT (Pozitron emisyon tomografisi)
7. Kemik sintigrafisi
8. Biopsi
    8.1. Bronkoskopi
    8.2. İİAB (ince iğne aspirasyon biopsisi)
    8.3. Mediastinoskopi / Mediastinotomi
    8.4. Torakotomi (açık cerrahi) ile biopsi
    8.5. VATS (torakoskopik biopsi)
    8.6. Torasentez (göğüs kafesinden iğneyle su almak)


Akciğer kanserinin tipleri

1. Küçük hücreli akciğer kanseri (%20)
2. Küçük hücreli DIŞI akciğer kanseri (%80)
a. Yassı hücreli
b. Salgı bezi kaynaklı
c. Büyük hücreli

Akciğer Kanseri’nin Tıbbi Tedavisi

1. Kemoterapi (ilaç)
2. Radyoterapi (ışın)
3. Besin desteği
4. Psikolojik destek

Akciğer Kanseri’nin Cerrahi Tedavisi

-- AÇIK (torakotomi) yaklaşım
-- KAPALI (VATS – torakoskopi) yaklaşım; hem hasta hem de hasta yakınları için açık cerrahi yöntemlere gore oldukça fazla üstünlüğü mevcuttur*.

Ayrıca, açık cerrahiyi kaldıramayacak ve solunum rezervi düşük sınırda hastalarda da KAPALI cerrahi tercih edilmesi gereken yaklaşımdır.

1. AÇIK (Torakotomi)
2. KAPALI (VATS – Video yardımlı “torakoskopik” cerrahi); minimal invazif cerrahi

Akciğer Kanseri’nde 5-yıl sağkalım oranları

Evreye göre değişmekle beraber;

Evre I -- %60-70
Evre II -- %40-50
Evre III -- %25-40
Evre IV -- %7-9

SON NOTLAR

• SİGARAYI BIRAK!
• ERKEN TANI!
• KAPALI / TORAKOSKOPİK CERRAHİ

Akciğer Kanserinin
Torakoskopik (kapalı) Cerrahi Tedavisi

-Kısa ameliyat süresi
-Daha az ağrı
-Daha çabuk akciğer fonksiyonlarının normale dönmesi
-Daha hızlı ayağa kalkma
-Daha az hastane yatış süresi
-Daha hızlı taburculuk
-Daha hızlı günlük hayata dönme
-Hasta ve hasta yakınlarının daha az işgücü ve zaman kaybı